Hodnocení vašeho prodeje

K tomu, abyste se mohli začít zlepšovat, potřebujete zjistit, jak na tom jste. Hodnotící nástroj vám pomůže poznat silné a slabé stránky obchodního systému vaší firmy a zaměřit se na to, co je pro vás nejdůležitější. 

 

Stáhněte si hodnotící nástroj, zjistěte slabá místa a naplánujte si kroky pro jejich postupné zlepšování.